Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за сигурност за Firefox 110 и Firefox ESR


Mozilla публикува актуализации за отстраняване на уязвимостите във Firefox 110 и Firefox ESR. Нападателят може да използва тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност за Firefox 110 и Firefox ESR 102.8 и да се приложат необходимите актуализации.


15.2.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS