Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за защита на множество продукти – 30.7.2020


Mozilla публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимости в Firefox ESR, и Thunderbird. Нападател може да използва някоя от тези уязвимости, за да поеме контрол върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с съветите за сигурност на  Mozilla и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-30/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-31/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-32/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-33/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-34/

30.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS