Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за защита за Firefox, Firefox ESR, и Thunderbird – 26.10.2020


Mozilla публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в Firefox, Firefox ESR, и Thunderbird. Нападател може да използва някоя от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с Firefox 82Firefox ESR 78.4, и Thunderbird 78.4 и да приложат необходимите актуализации.

 

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-45/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-46/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-47/

 

26.10.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS