Регистриране

Предупреждения


Microsoft Launches Phase 2 Mitigation на уязвимост за отдалечено изпълнение на код на Netlogon (CVE-2020-1472) - 17.02.202


Microsoft отстрани критична уязвимост при отдалечено изпълнение на код, засягаща протокола Netlogon (CVE-2020-1472) на 11 август 2020 г. Започвайки с изданието на актуализацията на защитата на 9 февруари 2021 г., домейн контролерите ще бъдат поставени в режим на прилагане. Това ще изисква всички устройства с Windows и не-Windows да използват защитено извикване на отдалечени процедури (RPC) със защитен канал Netlogon или изрично да разрешат акаунта, като добавят изключение за всяко несъответстващо устройство.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с  актуализацията за защита  на Microsoft security update  и да приложат необходимите актуализации

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-1472

18.2.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS