Регистриране

Предупреждения


Microsoft разпространи подобренията за сигурност, предназначени за март 2020


Microsoft разпространи подобрения, посредством които да адресира множество уязвимости в софтуера си. Отдалечен нападател е възможно да се възползва от някои от тези уязвимости, за да придобие контрол върху засегната система.

CERT-BG препоръчва потребителите и администраторите да прегледат Обобщените подобрения за сигурност на Microsoft, както и информация относно прилагането им.

Линк към обобщените предупреждения за сигурност:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Mar

Линк към информация относно прилагането им:

https://support.microsoft.com/en-us/help/20200310/security-update-deployment-information-march-10-2020

13.3.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS