Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува ъпдейт за защита на Windows Host Compute Service Shim library


Microsoft публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимост в Windows Host Compute Service Shim (hcsshim) library.  Нападател дистанционно би използвал тази уязвимост, за да поеме контрол над засегнатата система

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Microsoft и да приложат необходимите ъпдейти. Microsoft не е открил временни решения за тази уязвимост.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8115

3.5.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS