Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува ъпдейт за защита на Microsoft Malware Protection Engine


Microsoft публикува ъпдейт, отстраняващ уязвимост в сигурността на Microsoft Malware Protection Engine. Нападател дистанционно би използвал тази уязвимост, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Microsoft и да приложат ъпдейта.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-0986

5.4.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS