Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува ъпдейти за защита - Януари 2018


Microsoft публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в следните продукти:

  • Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
  • SQL Server
  • ChakraCore
  • .NET Framework
  • .NET Core
  • ASP.NET Core
  • Adobe Flash

Нападател дистанционно би използвал някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с материалите на Microsoft Security Update Summary и Deployment Information за Януари 2018 и да приложат необходимите ъпдейти.

Security Update Summary

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/858123b8-25ca-e711-a957-000d3a33cf99

Deployment Information

https://support.microsoft.com/en-us/help/20180109/security-update-deployment-information-january-9-2018


10.1.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS