Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува ъпдейти за защита за Април 2018


Microsoft публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в сигурността на софтуера. Нападател дистанционно би използвал някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатите системи.

Ъпдейти за защита са публикувани за следните продукти на Microsoft:

  • Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
  • ChakraCore
  • Adobe Flash Player
  • Microsoft Malware Protection Engine
  • Microsoft Visual Studio
  • Microsoft Azure IoT SDK

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с Security Update Summary и Deployment Information на Microsoft за Април 2018 и да приложат необходимите ъпдейти.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/abf77563-8612-e811-a966-000d3a33a34d

https://support.microsoft.com/en-us/help/20180410/security-update-deployment-information-april-10-2018


11.4.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS