Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува ъпдейтите за защита за м. януари 2020


Microsoft публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в сигурността в софтуера. Нападател дистанционно би могъл да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

Налични са ъпдейти за защита на следните продукти:

  • Microsoft Windows
  • Internet Explorer
  • Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
  • ASP.NET Core
  • .NET Core
  • .NET Framework
  • OneDrive for Android
  • Microsoft Dynamics

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с обобщената информация за ъпдейтите за защита на Microsoft за януари 2020 и информацията за внедряването им и да приложат необходимите ъпдейти.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Jan

https://support.microsoft.com/en-us/help/20200114/security-update-deployment-information-december-10-2019

15.1.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS