Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува ъпдейтите за защита за м. февруари 2019 – 12.02.2019


Microsoft публикува ъпдейти, отстраняващи множество уязвимости в софтуера. Нападател би използвал някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатите системи.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със страниците на Microsoft Security Update Summary and Deployment Information за м. февруари и да приложат необходимите ъпдейти.

Security Update Summary

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/51503ac5-e6d2-e811-a983-000d3a33c573

Deployment Information

https://support.microsoft.com/en-us/help/20190212/security-update-deployment-information

12.2.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS