Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува ъпдейтите за защита за м. декември 2018


Microsoft публикува ъпдейти, отстраняващи множество уязвимости в софтуера. Нападател би използвал някои от тези уязвимости,за да придобие чувствителна информация.
CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със страниците на Microsoft Security Update Summary and Deployment Information за м.декември и да приложат необходимите ъпдейти.
·         Security Update Summary
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/6c54acc6-2ed2-e811-a980-000d3a33a34d
·         Deployment Information

https://support.microsoft.com/en-us/help/20181211/security-update-deployment-information-december-11-2018

12.12.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS