Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува обновление за подобрение на сигурността през март 2022 г. – 14.03.2022 г


Microsoft публикува обновление за подобрение за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Security Update Summary и Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

https://msrc.microsoft.com/update-guide/deployments%C2%A0

14.3.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS