Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за сигурност през ноември 2020 г. - 10.11.2020


Microsoft публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в софтуера на Microsoft. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с обобщената информация на Microsoft за ноември 2020 г. и да приложат необходимите актуализации. Security Update Summary  Deployment Information

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2020-Nov

https://support.microsoft.com/en-us/help/20201110/security-update-deployment-information-november-10-2020


10.11.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS