Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за сигурност за декември 2020 г. - 08.12.2020


Microsoft публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в софтуера на Microsoft. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да прегледат обобщената информация за декември 2020 Security Update Summary и  Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2020-Dec

https://support.microsoft.com/en-us/help/20201208/security-update-deployment-information-december-8-2020


8.12.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS