Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за сигурност за Септември 2020 – 09.09.2020


Microsoft публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в софтуера на Microsoft. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с актуализациите на Microsoft за Септември и да приложат необходимите актуализации. Security Update Summary  Deployment Information.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Sep

https://support.microsoft.com/en-us/help/20200908/security-update-deployment-information-september-8-2020

9.9.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS