Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за защита за Edge – 27.10.2020


Microsoft публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в Edge. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с най-новата публикация за Microsoft Security Advisory ADV200002 и да приложат необходимите актуализации.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/ADV200002

27.10.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS