Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за защита за месец Юли 2020


Microsoft публикува актуализации за множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Нападател дистанционно би могъл да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с July 2020 Security Update Summary и Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Jul

https://support.microsoft.com/en-us/help/20200714/security-update-deployment-information-july-14-2020

15.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS