Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за защита за Октомври 2020 – 14.10.2020


Microsoft публикува актуализации за отстраняване на уязвимост в софтуера на Microsoft. Нападател може да използва някоя от тези уязвимости,  за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администратори да се запознаят Security Update Summary и Deployment Information и да приложат необходимите актуализации.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Oct

https://support.microsoft.com/en-us/help/20201013/security-update-deployment-information-october-13-2020

14.10.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS