Регистриране

Предупреждения


Microsoft публикува актуализации за защита Януари 2021 г. - 20.01.2021


Microsoft публикува актуализации за отстраняване на множество уязвимости в софтуера на Microsoft. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с обобщената информация на Microsoft от януари 2021 г. Security Update Summary иDeployment Information  да приложат необходимите актуализации.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Jan

https://support.microsoft.com/en-us/help/20210112/security-update-deployment-information-january-12-202120.1.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS