Регистриране

Предупреждения


Microsoft предупреждава за Windows Win32k Privilege Escalation - 11.02.2021


Microsoft публикува предупреждение за сигурност и отстраняване на уязвимост, CVE-2021-1732, в Microsoft Win32k. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с  Microsoft Advisory за CVE-2021-1732 и да приложат необходимата корекция към сървърите на Windows 10 и Windows 2019

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1732


11.2.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS