Регистриране

Предупреждения


Microsoft отстрани RCE уязвимостта в Windows DNS Server - 15.7.2020


Microsoft публикува актуализация на защитата за справяне с уязвимостта на кода (RCE) - CVE-2020-1350 - в Windows DNS сървър. Нападател дистанционно би могъл да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с Security Advisory и Blog и да приложат необходимите актуализации.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1350

https://msrc-blog.microsoft.com/2020/07/14/july-2020-security-update-cve-2020-1350-vulnerability-in-windows-domain-name-system-dns-server/

15.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS