Регистриране

Предупреждения


McAfee публикува обновление за подобрение на защитата за McAfee Agent за Windows – 26.01.2022


McAfee публикува McAfee Agent за Windows версия 5.7.5, която отстранява уязвимостите CVE-2021-31854 и CVE-2022-0166. Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат McAfee Security Bulletin SB10378  и да приложат необходимата актуализация,  също да прегледат CERT Coordination Center Vulnerability Note VU#287178 за повече информация.

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10378

https://www.kb.cert.org/vuls/id/287178

 

26.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS