Регистриране

Предупреждения


Juniper Networks публикува актуализации за защитата за множество продукти - 21.01.2021


Juniper Networks публикува актуализации за защитата за отстраняване на уязвимости, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със security advisories page и да приложат необходимите актуализации.

https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&channel=SECURITY_ADVISORIES


21.1.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS