Регистриране

Предупреждения


Juniper Networks публикува Обновление относно подобренията на защитата за различни продукти - 19.07.2021


Juniper Networks публикува обновление относно подобряване на защитата чрез отстраняване на уязвимости, засягащи различни продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат страницата със съвети за сигурност на Juniper Networks security advisories page и да приложат необходимите актуализации.

https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&channel=SECURITY_ADVISORIES

19.7.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS