Регистриране

Предупреждения


Ivanti публикува обновление за подобрение на защитата за Pulse Connect Secure - 09.08.2021 г.


Ivanti публикува Pulse Connect Secure системен софтуер версия 9.1R12 за отстраняване на множество уязвимости, които нападател може да използва, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Security Advisory SA44858  и да приложат необходимата актуализация.

https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA44858

9.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS