Регистриране

Предупреждения


Intel публикува подобрения за сигурност


Intel разпространи подобрения за сигурност, посредством които се цели да бъдат адресирани уязвимости в множество продукти. Възможно е нападател да се възползва от някои от тези уязвимости, за да придобие контрол върху засегнати системи.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност и документацията и да приложат необходимите обновления.

Линк към Linux Administrative Tools for Intel Network Adapters Advisory: https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00237.html

Линк към FPGA SDK for OpenCL Advisory:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00284.html

Линк към Processors Voltage Settings Modification Advisory:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00289.html

Линк към Control Center-I Advisory:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00299.html

Линк към Quartus Prime Pro Edition Advisory:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00311.html

Линк към SCS Platform Discovery Utility Advisory:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00312.html

Линк към Unexpected Page Fault in Virtualized Environment Advisory:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00317.html

Линк към NUC Firmware Advisory:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00323.html

Линк към Rapid Storage Technology Advisory:

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00324.html

18.12.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS