Регистриране

Предупреждения


ISC публикува съвети за сигурност за BIND – 24.8.2020


Консорциумът за интернет системи (ISC) публикува съвети за отстраняване на уязвимости в множество версии на ISC Berkeley Internet Name Domain (BIND). Нападател дистанционно може да използва тези уязвимости, за да предизвика условие за отказ на услуга.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на ISC и да приложат необходимите актуализации.

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8620

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8621

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8622

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8623

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8624

24.8.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS