Регистриране

Предупреждения


Google публикува обновление за подобрение на защитата за Chrome - 25.08.2021 г.


Google публикува Chrome версия 92.0.4515.159 за Windows, Mac и Linux. Тази версия отстранява уязвимостите, които нападател би могъл да използва, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Chrome Release Note и да приложат необходимите актуализации.

https://chromereleases.googleblog.com/2021/08/stable-channel-update-for-desktop.html

25.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS