Регистриране

Предупреждения


Google публикува актуализации на защитата за Chrome - 12.11.2020


Google публикува версия Chrome 86.0.4240.198 за Windows, Mac и Linux. Тази версия е насочена към CVE-2020-16013 и CVE-2020-16017. Нападателят може да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните ресурси и да прилагат необходимите актуализации.

https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_11.html

https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-chrome-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-154/


12.11.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS