Регистриране

Предупреждения


Google публикува актуализации на защитата за Chrome, CVE-2020-16009 - 03.11.2020


Google публикува версия Chrome 86.0.4240.183 за Windows, Mac и Linux, отстраняваща множество уязвимости, включително уязвимост CVE-2020-16009.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да прегледат бележката за изданието на Chrome Release Note и  да приложат необходимите актуализации.

https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop.html


3.11.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS