Регистриране

Предупреждения


Fortinet публикува актуализации за сигурност за FortiOS


Fortinet публикува актуализации за защита, свързана с уязвимост за препълване на буфер (CVE-2022-42475) във FortiOS. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България насърчава потребителите и администраторите да се запознаят със съвета за сигурност на Fortinet FG-IR-22-368 и да приложат необходимите актуализации.

Повече информация:

https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-398

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.3/fortios-release-notes/553516/change-log https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.0.9/fortios-release-notes/553516/change-loghttps://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.4.11/fortios-release-notes/553516/change-log https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.12/fortios-release-notes/553516/change-log


13.12.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS