Регистриране

Предупреждения


Fortinet публикува актуализации за сигурност за FortiADC


Fortinet публикува съвет за сигурност за отстраняване на уязвимост в много версии на FortiADC. Тази уязвимост може да позволи на отдалечен атакуващ "да изпълни произволен код или команди чрез специално създадени HTTP заявки."

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Fortinet advisory FG-IR-22-061 и да приложат препоръчаните актуализации.


5.1.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS