Регистриране

Предупреждения


Facebook публикува съвети за сигурност относно WhatsApp


Facebook публикува съвети относно уязвимост в сигурността на WhatsApp. Нападател дистанционно би могъл да използва тази уязвимост, за да поеме контрол над засегнатото устройство.

CERT България препоръчва на потребите;ите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Facebook относно уязвимост CVE-2019-3568 и да преминат към подходящата защитена версия.

https://www.facebook.com/security/advisories/cve-2019-3568

15.5.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS