Регистриране

Съвети


ESXiArgs Ransomware


Публикувани са ръководство ESXiArgs Ransomware Virtual Machine Recovery Guidance и инструмент за възстановяване на достъп до файлове на организации, които са станали жертва на ESXiArgs Ransomware, който криптира конфигурационни файлове на уязвими ESXi сървъри, което потенциално прави виртуалните машини (VM) неизползваеми.

CERT България препоръчва на организациите, засегнати от ESXiArgs, да се запознаят с указанията за използване на скрипта.

Повече информация:

https://github.com/cisagov/ESXiArgs-Recover

 


9.2.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS