Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува обновление за подобрение за сигурност – 26.01.2022


Drupal публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите, засягащи Drupal 7, 9.2 и 9.3. Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните съвети за сигурност на Drupal и да приложат необходимите актуализации.

https://www.drupal.org/sa-core-2022-001

https://www.drupal.org/sa-core-2022-002

26.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS