Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува обновление за подобрение за сигурност – 18.02.2022


Drupal публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите, засягащи Drupal 7, 9.2 и 9.3. Нападател може да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да преглеждат съветите за сигурност на Drupal SA-CORE-2022-003 и SA-CORE-2022-004 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.drupal.org/sa-core-2022-003

https://www.drupal.org/sa-core-2022-004

18.2.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS