Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува обновление за подобрение на защитата - 25.08.2021 г.


Drupal публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимости, които биха могли да засегнат версии 8.9, 9.1 и 9.2. Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Drupal Security Advisory SA-CORE-2021-005 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.drupal.org/sa-core-2021-005

25.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS