Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува обновление за подобрение на защитата - 03.08.2021 г.


Drupal публикува обновление за подобрение на защитата, за да се справи с критична уязвимост в библиотеката, която може да засегне Drupal 7, 8.9, 9.1 и 9.2. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат препоръките за сигурност на Drupal security advisory и да приложат необходимите актуализации.

https://www.drupal.org/sa-core-2021-004

3.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS