Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува обновление за подобрение за сигурност – 24.03.2022


Drupal публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимост, засягаща Drupal 9.2 и 9.3. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат SA-CORE-006  и да приложат необходимата актуализация.

https://www.drupal.org/sa-core-2022-006

24.3.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS