Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува обновление за подобрение за сигурност – 04.05.2022


Drupal публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостите, засягащи Drupal 9.2 и 9.3. Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на Drupal SA-CORE-008 и SA-CORE-009 и да прилагат необходимите актуализации.

https://www.drupal.org/sa-core-2022-008

https://www.drupal.org/sa-core-2022-009

4.5.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS