Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува обновление за подобрение за сигурност – 19.11.2021


Drupal публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимости, които могат да засегнат версии 8.9, 9.1 и 9.2. Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Съветите за сигурност на Drupal SA-CORE-2021-011 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.drupal.org/sa-core-2021-011

19.11.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS