Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува множество обновления за подобрение на защитата - 24.09.2021 г.


Drupal публикува обновления за подобрение на защитата чрез отстраняване на множество уязвимости, засягащи Drupal 8.9, 9.1 и 9.2. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да прегледат следните съвети за сигурност на Drupal и да приложат необходимите актуализации.

24.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS