Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува актуализация на сигурността за отстраняване уязвимостта в таксономията


Drupal публикува актуализация на сигурността, за да отстрани уязвимост в речникови модули за Drupal 8.x. Неупълномощен потребител може да използва тази уязвимост, за да заобиколи разрешенията за достъп, за да създава, променя и изтрива частни термини от речника.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Drupal SA-CONTRIB-2023-001 и да приложат необходимата актуализация.

13.1.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS