Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува актуализации на защита - 28.04.2021


Drupal публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимост, засягаща Drupal 7, 8.9, 9.0 и 9.1. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с  SA-CORE-2021-002 и да приложат необходимите актуализации.  

https://www.drupal.org/sa-core-2021-002

28.4.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS