Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува актуализации на защита - 27.11.2020


Drupal публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимости в Drupal 7, 8.8 и по-стари версии, 8.9 и 9.0. Нападателят може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с  Drupal Advisory SA-CORE-2020-013 и да приложат необходимите актуализации.


27.11.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS