Регистриране

Предупреждения


Drupal публикува актуализации за защита - 23.9.2020


Drupal публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимости в Drupal 7.x, 8.8.x, 8.9.x и 9.0.x. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да получи достъп до чувствителна информация.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с  препоръките за сигурност на Drupal и да приложат необходимите актуализации:

https://www.drupal.org/sa-core-2020-007

https://www.drupal.org/sa-core-2020-008

https://www.drupal.org/sa-core-2020-009

https://www.drupal.org/sa-core-2020-010

https://www.drupal.org/sa-core-2020-011

23.9.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS