Регистриране

Предупреждения


Citrix публикува обновление за подобрение на защитата за ShareFile Storage Zones Controller - 23.09.2021 г.Citrix публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимостта, засягаща контролера за зони за съхранение на Citrix ShareFile. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Бюлетина за сигурност на Citrix CTX328123  и да приложат необходимата актуализация.

https://support.citrix.com/article/CTX328123


23.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS