Регистриране

Предупреждения


Citrix публикува обновление за подобрение на сигурността за множество продукти – 13.04.2022


Citrix публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите в множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните бюлетини за сигурност на Citrix и да приложат необходимите актуализации.

13.4.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS