Регистриране

Предупреждения


Citrix публикува обновление за подобрение на защитата - 22.07.2021


Citrix публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на множество уязвимости в контролера за доставка на приложения, Gateway и SD-WAN WANOP Edition. Атакуващ може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Security Update CTX319135 и да приложат необходимите актуализации.

https://support.citrix.com/article/CTX319135

22.7.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS